Assessment center methode

Assessment center methode

De ACM, of wel assessment center methode is een term die we vaak voorbij zien komen. Vaak ontstaat er verwarring over wat dit precies is. Als het om de assessment center methode gaat wordt er vaak gedacht aan gebouw of een bedrijf. De assessment center methode is het geheel van het psychologisch onderzoek, interviews en praktijksimulaties.

Assessment Oefenen

Waarom een assessment center methode?

Het doel van de assessment center methode is om te bepalen of iemand geschikt of ongeschikt is. Door middel van de assessment center methode en het psychologische onderzoek kan de werkgever dit grotendeels bepalen.

Het gevaar van alleen een psychologisch onderzoek afnemen bij kandidaten is de betrouwbaarheid. Je kunt namelijk van alles over jezelf zeggen tijdens gesprekken en vragen. Je kunt jezelf beter voor doen dan je bent.

Dat is de reden de assessment center methode ontstaan is. Je kunt wel zeggen dat je goed met stress en tijdsdruk om kan gaan maar is dit ook werkelijk zo? Door praktijksimulaties toe te voegen aan het psychologisch onderzoek kun je dit meten. Je gaat dus in de praktijk laten zien of jij wel echt bent wie je beweert te zijn.

Werkgevers worden steeds kieskeuriger en zorgvuldiger met het selecteren van nieuwe werknemers. Werknemers kunnen een verkeerd beeld over hun zelf creƫren en door dit valse beeld aangenomen worden. Tijdens het werk komt de werkgever erachter dat de medewerker niet is wat hij er van te voren van verwacht had. De werkgever moet dus opnieuw gaan zoeken naar een werkgever die wel geschikt is. Dit kost een hoop tijd en geld.

Wanneer krijg je te maken met de assessment center methode?

Omdat je door middel van de assessment center methode de geschiktheid van een kandidaat bepaalt wordt deze toegepast tijdens het selectie assessment. Tijdens sollicitatieprocedures zul je deze methode vaak tegenkomen.

Traditioneel psychologisch onderzoek en de assessment center methode

De assessment center methode is dus een psychologisch onderzoek aangevuld met praktijksimulaties zoals de rollenspellen. Dit is ook het grote verschil met het traditionele psychologisch onderzoek.

Wat test de assessment center methode?

De ACM test of de kandidaten over de benodigde kwaliteiten beschikken voor de functie waarop zij solliciteren. Het hangt dus van de functie af welke kwaliteiten er getest zullen worden.

Assessment center methodeOm deze kwaliteiten te testen worden verschillende opdrachten ingezet. Inhoudelijk zijn deze opdrachten gevormd naar de punten waarop ze je willen testen. Opdrachten die veel gebruikt worden zijn de rollenspellen, postbakoefening, fact finding en groepsdiscussie.

Tijdens deze opdrachten wordt je geobserveerd en beoordeeld. Er wordt gekeken naar je gedragingen tijdens de opdracht. Wat doet de kandidaat? Hoe doet de kandidaat dit?

De competenties waarover de kandidaten moeten beschikken worden van te voren vastgesteld. Hierdoor weten de assessoren precies waar ze op moeten letten tijdens de opdrachten. Jij als kandidaat kan hier ook je voordeel uithalen. Zoek uit welke competenties nodig zijn voor de functie en bereid je hierop voor door deze competenties te ontwikkelen. Lees hier meer over competenties ontwikkelen.

Het rapport

Als het assessment afgerond is wordt er een rapport opgesteld. Hierin zijn alle resultaten te vinden van wat je gedaan hebt. Lees hier meer over het assessment rapport.

Geschiedenis assessment center methode

De assessment center methode is eigenlijk al ontstaan na de eerste wereldoorlog. Het Duitse leger officieren heeft toen besloten om relevante opdrachten te gebruiken om te selecteren. Tijdens de tweede wereldoorlog volgde de Amerikanen, ook zij besloten deze methode te gaan gebruiken. Vanaf 1945 zijn bedrijven dit ook over gaan nemen. Vervolgens heeft de assessment center methode haar intrede in Nederland gemaakt. Dit heeft te maken met de komst van Amerikaanse bedrijven in Nederland.

Assessment oefenen

Wil jij na deze uitleg jezelf goed voorbereiden? Zorg ervoor dat je optimaal bent voorbereid en oefen behalve dit onderdeel ook alle andere onderdelen met de Assessment Training!

Assessment Oefenen