Q1000 test

Q1000 test

Wanneer je uitgenodigd bent voor een assessment krijg je te maken met de Q1000 test. De Q1000 test wordt meestal ingezet bij een selectie assessment. Meer informatie en oefentesten kun je hier terugvinden.

Assessment Oefenen

Q1000

De Q1000 test wordt vaak ingezet voor het selecteren van nieuwe werknemers. Deze test is daar erg geschikt voor. Behalve dat de test goed ingezet kan worden om de juiste werknemers te selecteren kun je met de test ook een beeld krijgen van het niveau en de ontwikkeling van de huidige medewerkers in je bedrijf.

De Q1000 test heeft als doel een objectief beeld geven van je capaciteiten en vaardigheden aan de ene kant en aan de andere kant je persoonlijkheid. Voor de werkgever zijn deze elementen erg belangrijk. Door naar deze elementen te kijken kan de juiste kandidaat gekoppeld worden aan de juiste functie.

Door middel van een gesprek zou je ook kunnen bepalen welke functie bij iemand past. De Q1000 test wordt ingezet omdat deze veel betrouwbaarder is dan enkel een gesprek met een sollicitant. De sollicitant kan in een gesprek namelijk van alles roepen en zichzelf neerzetten op de manier hoe hij of zij het wilt. Hij kan zeggen dat hij een goed ruimtelijk inzicht heeft, uit de test zal blijken of dit ook echt zo is.

De Q1000 test bestaat uit 2 verschillende onderdelen, de persoonlijkheidstest en de capaciteitentest.

De persoonlijkheidstest

Persoonlijkheid wil zeggen: de eigenschappen en karaktertrekken die specifiek bij een bepaald persoon horen. Dat is ook wat er getest wordt met de persoonlijkheidstest.

De persoonlijkheidstest is een vast onderdeel van het assessment. Onder de kandidaten is de vaak niet het meest populaire onderdeel. De test duurt namelijk erg lang en je moet continue hetzelfde doen. Je krijgt veel vragen die erg veel op elkaar lijken en jij moet telkens aangeven in hoeverre deze vragen van toepassing op jou zijn. De persoonlijkheidstest kent overigens geen goede of fouten antwoorden.

Q1000 testDe resultaten van de persoonlijkheidstest is voor de werkgevers erg belangrijk. Ze kunnen kijken of jouw persoonlijkheidsprofiel aansluit bij het profiel dat de werkgever graag ziet voor de functie.

Persoonlijkheidstesten zijn vaak gebaseerd op het big five persoonlijkheidsmodel. Psychologen zien dit als het belangrijkste persoonlijkheidsmodel. Hij bestaat uit 5 karaktertrekken waarmee de persoonlijkheid van iemand beschreven kan worden. Deze 5 karaktertrekken zijn extraversie, emotionaliteit, zorgvuldigheid, vriendelijkheid en openheid.

Assessment Oefenen

De capaciteitentest

De capaciteitentest maakt ook onderdeel uit van de Q1000 test. Deze test kent verschillende benamingen en wordt ook wel de intelligentietest, cognitieve capaciteitentest of IQ test genoemd.

Je krijgt eigenlijk altijd met de capaciteitentest te maken als assessment gaat doen. Met deze test gaan ze jouw capaciteiten (intellectuele vaardigheden) testen. Het oplossen van vraagstukken staat hier centraal. De capaciteitentest bestaat weer uit verschillende onderdelen die een ander deel van je intelligentie testen. Denk aan analogie├źn, cijferreeksen, figuurreeksen, hoofdrekenen en ruimtelijk inzicht tests.

Ieder onderdeel dat je gaat maken is tijdsgebonden. Je zult dus binnen een bepaalde tijd zoveel mogelijk vraagstukken goed moeten oplossen. Er kan meteen gekeken worden of jij goed kan presteren onder tijdsdruk.

De capaciteitentest maakt het voor werkgevers een stuk makkelijker om de juiste persoon voor de openstaande functie te selecteren. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat je hiermee een beter inschatting kan maken dan met een sollicitatiegesprek. Met de capaciteitentest kunnen werkgevers heel makkelijk scores vergelijken, van jou met andere kandidaten en met de vastgestelde norm.

Q1000 test oefenen

Wil jij na deze uitleg jezelf goed voorbereiden? Zorg ervoor dat je optimaal bent voorbereid en oefen behalve dit onderdeel ook alle andere onderdelen met de Meurs Q1000 Assessment Training!

Assessment Oefenen