capaciteitentest

Wat is een capaciteitentest?

Wanneer je uitgenodigd wordt om een assessment te doen krijg je altijd te maken met de capaciteitentest. Capaciteitentesten, ookwel psychometrische testen of intelligentietesten genoemd, worden gebruikt om intelligentie en persoonlijkheidseigenschappen van potentiële of huidige werknemers te meten. Deze testen helpen werkgevers dus om de juiste kandidaat te selecteren uit meerdere kandidaten.

De capaciteitentests op een assessment bestaan doorgaans ook uit meerdere verschillende losse testen. Iedere test meet een andere onderdeel van de intellectuele vaardigheden. Aan de hand van deze testen kan er dus een goed beeld geschetst worden van jou als persoon en je intelligentieniveau. Wil jij direct starten met het oefenen van alle capaciteitentesten die je kunt verwachten tijdens het assessment? Klik dan hier.

Assessment Oefenen

De capaciteitentest is dus een belangrijk onderdeel van het assessment, ongeacht of dit een selectie assessment, ontwikkel assessment of loopbaan assessment is. Er wordt veel waarde gehecht aan de resultaten die de kandidaten behalen. De resultaten worden vergeleken met een bepaalde normgroep. Verder zijn jouw resultaten ook heel gemakkelijk te vergelijken met die van de andere kandidaten. Lees hier meer over de verschillende onderdelen van het assessment.

Assessmentbureaus

Er zijn verschillende grote testuitgevers die capaciteitentesten ontwikkelen en afnemen. Enkele voorbeelden hiervan zijn CEB/Gartner (SHL), Eelloo (Meurs), Ixly, LTP, Cubiks, HFM en Hudson. Klik op de bedrijfsnamen voor meer informatie omtrent de specifieke testen die zij afnemen. Ook staan hier gratis oefentesten ter voorbereiding op jouw assessment.

Voorbereiding capaciteitentest

De vragen in een capaciteitentest zijn vaak gerelateerd aan logisch en verbaal redeneren, het analyseren en herkennen van patronen, figuren en cijfers. De testen komen ook in verschillende vormen voor en hebben vaak ook allemaal een verschillende structuur. Er bestaan bijvoorbeeld ook adaptieve testen die zich gedurende de test aanpassen aan jouw intelligentieniveau.

Capaciteitentesten zijn meestal tijdsgebonden en de sleutel tot succes is hier om zo veel mogelijk vragen goed te beantwoorden. Een intensieve voorbereiding waarin je alle testen al hebt geoefend zullen een grote bijdrage leveren aan het succes op het daadwerkelijke assessment.

Bereid je goed voor, lees je in, oefen veel en zorg ervoor dat jouw resultaten boven de resultaten van de andere kandidaten uitspringen.

Welke capaciteitentesten zijn er?

Er zijn verschillende test categorieën die, afhankelijk van de functie waarop gesolliciteerd wordt, kunnen worden toegepast. Denk hierbij aan verbale, numerieke, abstracte en simulatie testen.

Analogieën

Analogieën komen erg vaak voor in de capaciteitentest. Een analogie is een overeenkomst tussen begrippen in de vorm van A : B als C : D. Dit betekent dat de verhouding tussen A en B hetzelfde moet zijn als de verhouding tussen C en D. Lees de analogie dan ook als A staat tot B is als C staat tot D. De linkerhelft wordt dus van de rechterhelft gescheiden, dit is belangrijk om te onthouden! Het logisch redeneren, abstracte denkvermogen, analytisch denkvermogen, woordenschat en de taalvaardigheid worden hier gemeten. Gratis analogieën oefenen doe je hier.

Cijferreeksen

Cijferreeksen komen net als analogieën erg vaak voor in capaciteitentests. In deze test dien je het ontbrekende cijfer te vinden in een gegeven reeks. De gegeven reeks volgt een bepaald patroon volgens een bepaalde logica. Hiervoor moet je in staat zijn om eerst de logica in de reeks te ontdekken. Belangrijke vaardigheden bij dit onderdeel zijn rekenen en logisch redeneren. Gratis cijferreeksen oefenen en meer informatie vind je hier.

Figuurreeksen

Figuurreeksen zijn erg populair als capaciteitentest. Net als bij cijferreeksen krijg je hier een reeks met figuren te zien. In de gegeven figuren treden ook bepaalde veranderingen op. In deze veranderingen zit net als bij cijferreeksen een logisch verband verstopt. Dit verband moet jij ontdekken om zo het opeenvolgende figuur te kunnen bepalen. Bij figuurreeksen treden er vaak meerdere veranderingen op, daarom worden deze vaak als wat lastiger ervaren. Gratis figuurreeksen oefenen doe je hier.

Diagrammen

Diagrammen zijn schematische, grafische weergaven van een bepaald onderwerp en hun onderlinge verband. Tijdens het assessment bestaat dit ‘bepaalde onderwerp’ uit verschillende begrippen. Je krijgt dus te maken met het onderlinge verband van verschillende begrippen die grafisch weergegeven worden. Meer informatie en gratis diagrammen oefenen doe je hier.

Ruimtelijk inzicht

Om het ruimtelijk inzicht van kandidaten te meten worden er vaak ‘figuren’ ingezet. Vaak wordt dit gedaan in de vorm van figuren in of uit elkaar vouwen of het draaien en kantelen van figuren. Het veelvuldig herhalen zal ervoor zorgen dat het steeds beter en sneller lukt. Meer informatie en gratis ruimtelijk inzicht oefenen doe je hier.

Rekenvaardigheid

Je krijgt bij de rekentest te maken met sommen waarin je moet optellen, aftrekken, delen en/of vermenigvuldigen. Je zal moeten hoofdrekenen en je mag er hooguit een kladpapiertje bij houden. Gratis rekenvaardigheid oefenen doe je hier.

Breuken worden door kandidaten als het meest lastige onderdeel van de rekentest ervaren. Ook bij breuken krijg je dus te maken met sommen waarin je moet optellen, aftrekken delen en/of vermenigvuldigen.

Syllogismen

Syllogismen kunnen verwarrend zijn omdat deze betrekking hebben op uitspraken die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Op basis van deze uitspraken, die vaak tegen je gevoel in gaan, moet jij juiste conclusies trekken. Meer informatie en gratis syllogismen oefenen doe je hier.

Stroomdiagrammen

In stroomdiagrammen testen is het aan jou om diagrammen te analyseren die voorschrijven hoe de eigenschappen van een startfiguur stapsgewijs verandert dienen te worden om tot een eindfiguur te komen. Meer informatie en gratis stroomdiagrammen oefenen doe je hier.

Antoniemen

Een antoniementest wordt ingezet wanneer een werkgever je woordenschat wil toetsen. In deze test dien je het woord te selecteren dat het tegenovergestelde betekent van een gegeven woord. Meer informatie en gratis antoniemen oefenen doe je hier.

Verbaal redeneren

In een verbaal redeneren test wordt gemeten hoe goed je bent in het begrijpen, analyseren en interpreteren van geschreven informatie. Doorgaans krijg je een stukje text te zien op basis waarvan een aantal stellingen beoordeelt dienen te worden. Meer informatie en gratis verbaal redeneren oefenen doe je hier.

Woordenschat

In een woordenschat test krijg je steeds een woord te zien waarvan jij moet aangeven wat de betekenis is. Meer informatie en gratis woordenschat testen oefenen doe je hier.

Capaciteitentest oefenen

Wil jij aan de slag gaan met oefeningen na deze uitleg? Zorg ervoor dat je optimaal bent voorbereid op alle onderdelen met de volledige online assessment training!

Assessment Oefenen