Gratis capaciteitentest oefenen

Gratis capaciteitentest oefenen

Om goed te scoren op het assessment zal je jezelf goed moeten voorbereiden. Oefenen is onderdeel van een goede voorbereiding. Een gratis capaciteitentest oefenen is niet iets wat je snel in één middag kunt doen. Een goede voorbereiding kost namelijk veel tijd. De capaciteitentest bestaat doorgaans uit verschillende onderdelen die allemaal geoefend moeten worden. Gratis capaciteitentest oefenen doe je direct hier.

Assessment Oefenen

Oefen gratis capaciteitentesten

Capaciteitentest

Wanneer je uitgenodigd wordt om een assessment af te leggen krijg je altijd te maken met een capaciteitentest. De capaciteitentest staat ook wel bekend als de intelligentietest of de cognitieve capaciteitentest. De capaciteitentest wordt ingezet om jouw cognitieve capaciteiten oftewel jouw intellectuele vaardigheden te meten. Tijdens deze test wordt geanalyseerd hoe jij onder tijdsdruk met complexe vraagstukken omgaat. Er wordt gemeten of jouw intelligentieniveau strookt met het niveau dat vereist is voor de functie waar je op solliciteert.

Onderdelen

De cognitieve capaciteitentest bestaat uit verschillende onderdelen. Ieder onderdeel meet weer een ander stukje van jouw intellectuele vaardigheden. De verschillende denkniveaus kunnen op deze manier beter worden gemeten dan wanneer de cognitieve capaciteitentest zich slechts op één stuk van jouw intellectuele vaardigheden richt.

De cognitieve capaciteitentest is een erg handig middel voor werkgevers om de juiste keuze te maken uit kandidaten die op een bepaalde functie hebben gesolliciteerd. Je kunt hiermee, in combinatie met andere onderdelen van het assessment, een betere inschatting maken of iemand geschikt zal zijn voor de baan of juist ongeschikt.

Het is voor kandidaten van essentieel belang dat het assessment goed voorbereid wordt. Tijdens de testen wordt er gekeken naar in hoeverre jij in staat bent om, en eveneens met welke snelheid, je bepaalde vraagstukken op kunt lossen. Je zult dus moeten laten zien dat je kunt presteren onder tijdsdruk. Door te oefenen zal je tijdens het maken van de cognitieve capaciteitentest beter met deze tijdsdruk om kunnen gaan. Je voelt je zekerder, je weet wat je kunt verwachten en je hebt geoefend dus je weet dat je het kan! Wil jij capaciteitentesten oefenen in een echte assessment simulatieomgeving? Oefen hier direct gratis.

Resultaten

De door jou behaalde resultaten op de capaciteitentest zullen worden vergeleken met een vastgestelde normgroep en tevens met de resultaten van de andere kandidaten. Het is dus belangrijk dat je zo goed mogelijk scoort en met jouw resultaten boven de andere kandidaten uitsteekt. Op safe spelen lijkt voldoende maar dat is het niet. Je zult namelijk niet opvallen tussen de andere kandidaten. Je zult veel tijd moeten steken in het oefenen, maar daar staat wel tegenover dat je je kansen op die ene leuk baan aanzienlijk verhoogt.

Er zijn heel wat discussies over het feit of het oefenen voor de capaciteitentest wel echt zin heeft. Het gaat namelijk om je IQ en die is ‘vastgesteld’ en kan niet verhoogd worden. Toch heeft het oefenen van de capaciteitentest wel degelijk zin. Door te oefenen leer je namelijk hoe de vraagstukken in elkaar steken en welke oplosstrategieën je nodig hebt om deze vraagstukken zo snel en goed mogelijk op te lossen. Door te oefenen leer je presteren onder tijdsdruk en zorg je ervoor dat je meer ervaring krijgt met de vraagstukken die je tijdens de capaciteitentest voorgeschoteld krijgt.

Capaciteitentests oefenen

Tijdens het oefenen kom je er ook achter of er bepaalde onderdelen tussen zitten die jou moeilijk afgaan. Je weet dan dat je in deze onderdelen wat extra tijd zal moeten steken en dat je tijdens het oefenen jezelf extra moet concentreren op deze onderdelen. Dit kost tijd en moeite maar het is een stuk fijner dan wanneer je er tijdens het assessment achter komt dat er onderdelen zijn waar je niet uitkomt. Oefen alle capaciteitentests en kom er door middel van een persoonlijk progressie systeem achter waar jou sterke en zwakke punten liggen om optimaal voorbereid het assessment in te gaan.

Maak de oefeningen serieus! Veel mensen zijn tijdens het oefenen van de capaciteitentest minder serieus omdat het ‘maar’ oefeningen zijn. Oefen de testen alsof je nu ‘voor het echt’ de capaciteitentest aan het maken bent. Zet jezelf dus tijdens het oefenen voor de volle 100% in. Alleen dan krijg je inzicht in jezelf en wat je kunt en kan je het beste beoordelen of je klaar bent voor de capaciteitentest. Je komt erachter in welke onderdelen je nog wat extra tijd moet steken om jezelf te kunnen verbeteren.

Belangrijk bij het oefenen is het blijven herhalen. Dit is misschien niet het leukste om te doen maar zo leer je het wel het snelst. Door te blijven herhalen ga je het ‘probleem’ in de vraagstukken namelijk steeds sneller zien en herkennen. Daarnaast word je steeds vertrouwder met het oefenen onder tijdsdruk. De oplosstrategieën kun je ook steeds makkelijker toepassen op de vraagstukken. Neem altijd het zekere voor het onzekere en oefen zo veel mogelijk.

Assessment Oefenen

Gratis capaciteitentest oefenen

Je weet nu waarom het zo belangrijk is om te oefenen voor de cognitieve capaciteitentest. Nu zullen alle onderdelen kort omschreven worden.

Analogieën

Analogieën komen erg vaak voor in de capaciteitentest. Een analogie is een overeenkomst tussen begrippen in de vorm van A : B als C : D. Dit betekent dat de verhouding tussen A en B hetzelfde moet zijn als de verhouding tussen C en D. Lees de analogie dan ook als A staat tot B is als C staat tot D. De linkerhelft wordt dus van de rechterhelft gescheiden, dit is belangrijk om te onthouden! Het logisch redeneren, abstracte denkvermogen, analytisch denkvermogen, woordenschat en de taalvaardigheid worden hier gemeten. Gratis analogieën oefenen doe je hier.

Cijferreeksen

Cijferreeksen komen net als analogieën erg vaak voor in capaciteitentests. In deze test dien je het ontbrekende cijfer te vinden in een gegeven reeks. De gegeven reeks volgt een bepaald patroon volgens een bepaalde logica. Hiervoor moet je in staat zijn om eerst de logica in de reeks te ontdekken. Belangrijke vaardigheden bij dit onderdeel zijn rekenen en logisch redeneren. Gratis cijferreeksen oefenen en meer informatie vind je hier.

Figuurreeksen

Figuurreeksen zijn erg populair als capaciteitentest. Net als bij cijferreeksen krijg je hier een reeks met figuren te zien. In de gegeven figuren treden bepaalde veranderingen op. In deze veranderingen zit net als bij cijferreeksen een logisch verband verstopt. Dit verband moet jij ontdekken om zo het opeenvolgende figuur te kunnen bepalen. Bij figuurreeksen treden er vaak meerdere veranderingen op, daarom worden deze vaak als wat lastiger ervaren. Gratis figuurreeksen oefenen doe je hier.

Diagrammen

Diagrammen zijn schematische, grafische weergaven van een bepaald onderwerp en hun onderlinge verband. Tijdens het assessment bestaat dit ‘bepaalde onderwerp’ uit verschillende begrippen. Je krijgt dus te maken met het onderlinge verband van verschillende begrippen die grafisch weergegeven worden. Meer informatie en gratis diagrammen oefenen doe je hier.

Ruimtelijk inzicht

Om het ruimtelijk inzicht van kandidaten te meten worden er vaak ‘figuren’ ingezet. Vaak wordt dit gedaan in de vorm van figuren in of uit elkaar vouwen of het draaien en kantelen van figuren. Het veelvuldig herhalen zal ervoor zorgen dat het steeds beter en sneller lukt. Meer informatie en gratis ruimtelijk inzicht oefenen doe je op de ruimtelijk inzicht pagina van Assessment-Training.

Rekenvaardigheid

Je krijgt bij de rekentest te maken met sommen waarin je moet optellen, aftrekken, delen en/of vermenigvuldigen. Je zal moeten hoofdrekenen en je mag er hooguit een kladpapiertje bij houden. Gratis rekenvaardigheid oefenen doe je hier.

Breuken worden door kandidaten als het meest lastige onderdeel van de rekentest ervaren. Ook bij breuken krijg je te maken met sommen waarin je moet optellen, aftrekken delen en/of vermenigvuldigen.

Syllogismen

Syllogismen kunnen verwarrend zijn omdat deze betrekking hebben op uitspraken die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Op basis van deze uitspraken, die vaak tegen je gevoel in gaan, moet jij juiste conclusies trekken. Bekijk meer informatie en gratis syllogismen oefenen.

Stroomdiagrammen

In stroomdiagrammen testen is het aan jou om diagrammen te analyseren die voorschrijven hoe de eigenschappen van een startfiguur stapsgewijs verandert dienen te worden om tot een eindfiguur te komen. Meer informatie en gratis stroomdiagrammen oefenen doe je hier.

Antoniemen

Een antoniementest wordt ingezet wanneer een werkgever je woordenschat wil toetsen. In deze test dien je het woord te selecteren dat het tegenovergestelde betekent van een gegeven woord. Meer informatie en gratis antoniemen oefenen doe je hier.

Verbaal redeneren

In een verbaal redeneren test wordt gemeten hoe goed je bent in het begrijpen, analyseren en interpreteren van geschreven informatie. Doorgaans krijg je een stukje text te zien op basis waarvan een aantal stellingen beoordeelt dienen te worden. Meer informatie en gratis verbaal redeneren oefenen doe je hier.

Woordenschat

In een woordenschat test krijg je steeds een woord te zien waarvan jij moet aangeven wat de betekenis is. Meer informatie en gratis woordenschat testen oefenen doe je hier.

Persoonlijkheidstest

De persoonlijkheidstest wordt gebruikt om te kijken hoe iemand in elkaar zit. Er wordt gekeken welke eigenschappen en karaktertrekken bij jou als persoon horen. De test bestaat uit een lijst met persoonlijkheidsvragen. Omdat de test gaat over jou als persoon hoef je dit niet te oefenen.

Assessment boeken

Door middel van assessment e-books kun je jezelf ook voorbereiden. De boeken informeren je goed over de onderdelen waarmee je tijdens het assessment mee te maken krijgt. Echter is het lezen van alleen assessment boeken niet voldoende! Je weet wel precies wat je van ieder onderdeel kunt verwachten maar oefenen blijft toch echt noodzakelijk. Als jij kiest om jezelf voor te bereiden door middel van een assessment boek is het dus verstandig om dit te combineren met online oefenen.

Er is eerder al besproken waarom het van belang is om de capaciteitentests te oefenen. Nu zal er nog een uitleg worden gegeven waarom de werkgever het belangrijk vind dat jij hoog scoort. In het dagelijkse leven zijn abstracte verbanden tussen cijfers en figuren duidelijk aanwezig. In een complexe werkomgeving zorgen verschillende factoren voor beïnvloeding van deze dynamiek. Wanneer jij laat zien dat jij gemakkelijk verbanden legt in bijvoorbeeld cijferreeksen zal de werkgever de conclusie trekken dat jij dit ook gemakkelijk kan in een complexe en dynamische werkomgeving. Daarom zal een kandidaat die hoger scoort op de capaciteitentest eerder worden aangenomen dan een kandidaat met een lage score. Houd dit in je achterhoofd tijdens het maken van de gratis capaciteitentest oefeningen!

Assessmentbureaus

Oefen hier direct voor assessments bij Eelloo (Meurs), Ixly, HFM Talentindex, Cubiks, CEB/Gartner (SHL), Talent Q.

Capaciteitentest oefenen

Wil jij aan de slag gaan met oefeningen na deze uitleg? Zorg ervoor dat je optimaal bent voorbereid op alle onderdelen met de oefenkit!

Assessment Oefenen