Rekenvaardigheid oefenen

Rekenvaardigheid oefenen

Rekenvaardigheid oefenen maakt onderdeel uit van de voorbereiding op je assessment. Tijdens het assessment krijg je verschillende soorten capaciteitentests die je moet afleggen. Afhankelijk van de functie waar je op solliciteert kan je onder andere rekenvaardigheidstesten verwachten.

Rekenvaardigheid oefenen is verstandig en daardoor ook aan te bevelen om de kans op hogere resultaten te vergroten. Tijdens de rekenvaardigheid test mag je doorgaans geen rekenmachine gebruiken. Deze test wordt daarom ook vaak ‘hoofdrekenen’ genoemd.

Als jij slecht bent in hoofdrekenen is het heel belangrijk om de trucjes te leren om de sommen makkelijker uit te rekenen. Lees snel verder voor voorbeelden, uitleg en tips. Wil je direct een gratis rekenvaardigheid test oefenen? Klik dan hier.

Assessment Oefenen

Rekenvaardigheid uitleg

Rekenvaardigheid wordt als een belangrijk onderdeel ervaren. Je krijgt tijdens de test te maken met verschillende soorten sommen. Kenmerkend voor de rekenvaardigheid test is dat je er geen rekenmachine bij mag houden. Het gaat dus echt om het hoofdrekenen. In de meeste gevallen zal je er wel een kladpapiertje en potlood of pen bij mogen houden. Dit maakt het uitrekenen van sommige sommen een stuk eenvoudiger. Maak hier dan ook gebruik van en zorg dat je efficiënt te werk gaat in het oplossen van opgaven.

Je krijgt in de rekenvaardigheidstest te maken met verschillende soorten sommen. Hierdoor is het van belang dat je vooraf flink veel oefent, zodat niets van wat je wordt voorgelegd onverwachts voor je is. Na het oefenen van optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen weet je precies hoe je iedere som aan moet pakken en hoe je het snelst tot een oplossing komt. Voor iedere soort som heb je bepaalde rekenregels. Om de som juist uit te kunnen rekenen dien je deze rekenregels te volgen.

Waarom oefenen?

Alles wat je krijgt tijdens de test is gebaseerd op basiskennis rekenen. De voorbereiding van deze test is daarom relatief simpel. Het zal je wel wat tijd kosten, maar je moet er iets voor hebben om straks boven de andere kandidaten uit te steken. Rekenvaardigheid oefenen is een kwestie van het kennen van de rekenregels en het maken van oefeningen. Waarschijnlijk hoef je de rekenregels enkel een keertje op te frissen. Neem ze een keer rustig door. Vervolgens is het wel belangrijk dat je ook daadwerkelijk gaat oefenen door sommen te maken. Zo kun je meteen testen of je de theorie in praktijk kunt brengen. Oefen zoveel mogelijk, totdat de rekenregels er echt helemaal inzitten en je haast niet meer hoeft na te denken welke manier je toe moet passen om de som op te lossen.

Over het algemeen worden breuken als het meest lastige onderdeel van de rekenvaardigheid test ervaren. Voor sommen met breuken zijn er ook heel wat regeltjes die je moet kennen. Het is daarom slim om dit onderdeel nog wat extra aandacht te geven.

Assessment Oefenen

Rekenvaardigheid tips

Bereken in stappen

Voorbeeldsom: 12 x 46

De makkelijkste manier om deze som uit te rekenen is om dit in stappen te doen. Je rekent niet in één keer 12 x 46 uit, maar begint met 10 x 46. Hierna doe je 2 x 46. De uitkomsten tel je bij elkaar op. Voor de duidelijkheid kun je dit het beste zo opschrijven:

10 x 46 = 460
2 x 46 = 92
460 + 92 = 552

Cijferen

voorbeeldsom: 4526 + 3545

Een handige en zeer goede methode die vaak aan kinderen op de basisschool wordt aangeleerd is cijferen. Als je een kladpapier tot je beschikking hebt zet de som dan onder elkaar in plaats van langs elkaar. Dit ziet er zo uit:

4526
3545 +

Stap 1: we beginnen aan de achterkant van de som en tellen van beide getallen de laatste twee cijfers bij elkaar op. We doen dus 5 + 6 = 11. Als je gebruik maakt van deze methode en je komt bij een getal van 10 of meer uit moet je 1 optellen bij het volgende getal. Er blijft dan 1 over als uitkomst. Je schrijft het dan zo op:

1
4526
3545 +
1

Stap 2: we gaan op deze manier het rijtje af. Omdat er 1 bij is gekomen van de vorige som doen we nu: 1 + 2 + 4 = 7. We hebben hier niet te maken met een getal groter dan 10 dus we kunnen gewoon een 7 opschrijven

4526
3545 +
71

stap 3: de volgende som wordt 5 + 5 = 10. We hebben nu weer te maken met een getal van 10 of groter. We schrijven dit zo op:
1
4526
3545 +
071

stap 4: nu komen we bij de laatste som in het rijtje: 1 + 4 + 3 = 8. De uitkomst van de totale som wordt: dus:

4526
3545 +
8071

Afronden

voorbeeldsom: 8 x 96

Om deze som wat makkelijker te maken kun je beginnen met:
8 x 100 = 800

We hebben de 96 met 4 naar boven afgerond. Dat betekent dat we dat er ook weer af moeten halen. We doen nu dus

4 x 8 = 32.

800 – 32 = 768.

Rekenvaardigheid oefeningen

Je krijgt met verschillende soorten sommen te maken tijdens de rekenvaardigheid test. Je krijgt sommen waarbij je moet optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen. Ook kan je sommen krijgen waarin je met breuken moet rekenen.

Je rekenvaardigheid oefenen doe je met de onderstaande sommen, de antwoorden vind je onderaan de pagina.

 1. 2,5 x 10 x 4 x 50 x 20 + 899 =…
 2. 125 x 40 + 40 x 5 =…
 3. – 3 – ( – 14) + 50 x 30 =…
 4. 160/20 + 5 x 8 + 7 x 12 =…
 5. 1287 – 399 =…
 6. 86 + 277 + 24 + 3 =…
 7. 86 – 17 + 77 – 6 =…
 8. 398 + 216 = …
 9. 2867 + 567 =…
 10. 975 + 567 =…
 11. 80 x 470 =…
 12. 72 x 51 =…
 13. 64 x 79 =…
 14. 16 x 35 =…
 15. 56 x 50 =…
 16. 80 x 32 =…
 17. 60/12 + 42/6 + 85/5 + 42/7 =…
 18. 480 + 70 – 375 : 15 =…
 19. 3240 : 72 =…
 20. 30 x 8 – 14 + 487 =…
 21. 10 + 5 x ( 2 + 3) x 2 =…
 22. 8 x 2 – 3 x 4 + 6 =…
 23. ( 48 + 12 ) / 10 + 10 =…
 24. 20 x 3 + 8 : 2 =…
 25. 10 + 3 x 2 x 4 + 5 =…
 26. ( 4 + 8 ) : 6 – 8 =…
 27. 35 + 4 x -5 =…
 28. ( -6 + 15) : 3 + 7 =…
 29. – 18 + ( 7 – 4) x -6 =…
 30. (-2 x 4 + 8) x 43 – 5 =…

Antwoorden rekenvaardigheid oefenen

 1. 100.899
 2. 25.200
 3. 1.511
 4. 1.332
 5. 888
 6. 390
 7. 140
 8. 614
 9. 3.434
 10. 1.542
 11. 37.600
 12. 3.672
 13. 5.056
 14. 560
 15. 2.800
 16. 2.560
 17. 35
 18. 525
 19. 45
 20. 713
 21. 60
 22. 10
 23. 16
 24. 64
 25. 39
 26. -6
 27. 15
 28. 10
 29. -36
 30. -5

Nog meer Rekenvaardigheid oefenen

Rekenvaardigheid maken vaak deel uit van een echte IQ test of een assessment. Wil je nog meer rekenvaardigheid oefenen? Doe dan de assessment training en oefen alle mogelijke onderdelen van het assessment! Klik hier om direct te starten.

Assessment Oefenen