Persoonlijkheidstest

Persoonlijkheidstest

De persoonlijkheidstest is een vast onderdeel van het assessment. De persoonlijkheidstest is bij de kandidaten onderling vaak niet het meest populaire onderdeel. De test duurt erg lang en je krijgt veel vragen die op elkaar lijken.

Assessment Oefenen

Definitie persoonlijkheid

De eigenschappen en karaktertrekken die bij een bepaald persoon horen, dus eigenlijk hoe iemand in elkaar zit.

Het nut van de persoonlijkheidstest

De uitslag geeft inzicht van jou persoonlijkheidsprofiel. Er kan gekeken worden of dit aansluit bij het profiel dat de werkgever graag ziet voor de functie.

De persoonlijkheidstest

De persoonlijkheidstest wordt afgenomen door middel van vragenlijsten. Deze vragenlijsten zijn erg lang en je krijgt te maken met veel op elkaar lijkende vragen. Jij moet telkens aangeven in hoeverre de vraag op jou van toepassing is. Bij de persoonlijkheidstest heb je geen goede of foute antwoorden.

Meestal moet je één of twee vragenlijsten invullen. Het kan ook voorkomen dat je er meer moet maken. Door meerdere vragenlijsten in te vullen wordt de uitslag nauwkeuriger.

De tijd die je kwijt bent aan het invullen van de vragenlijsten kan erg verschillen. Meestal ligt dit tussen de 20 minuten en 3 kwartier. Dit is vrij lang als je telkens soortgelijke vragen krijgt.

Soorten vragenlijsten

Er zijn verschillende antwoordmogelijkheden waarmee je te maken kunt krijgen. Het kan zijn dat je de antwoorden op een bepaalde schaal moet invullen, bijvoorbeeld op een schaal van 1 tot 5.

Je kunt ook te maken krijgen met een vragenlijst waarbij je alleen kunt kiezen uit ja of nee. Dit kan soms erg vervelend zijn. Er zitten altijd wel vragen tussen die ‘een beetje’ of ‘soms’ op jou van toepassing zijn. De keuze tussen ja of nee is dan niet gemakkelijk. Gelukkig komen deze vragenlijsten minder vaak voor.

Een andere mogelijkheid is dat je bepaalde uitspraken te zien krijgt. Je moet dan invullen welke uitspraak je het meest en het minst belangrijk vind. Dit zijn meestal 3 uitspraken. Ook dit kan net als de ‘ja, nee’ variant lastig zijn. Wat nou als je alle uitspraken heel belangrijk vind? Of je vind ze allemaal onzin?

Assessment Oefenen

Is veilig scoren verstandig?

De score die je haalt wordt vergeleken met de score van een normgroep. Dit is een grote vergelijkbare groep mensen. Veel kandidaten kiezen ervoor om safe te spelen tijdens de persoonlijkheidstest, dus om de test zo in te vullen dat je er vrij gemiddeld uitkomt. Dit is niet slim. Je score wordt vergeleken met een bepaalde normgroep en ga er maar vanuit dat hun scores niet gemiddeld zijn.

Beïnvloeden persoonlijkheidstest

De test is heel makkelijk beïnvloedbaar en daarom niet het meest betrouwbare onderdeel van het assessment. Je kunt invullen wat je wilt en jezelf voordoen als een hele andere persoonlijkheid dan wie je werkelijk bent.

Tijdens het maken van de vragenlijsten wordt er door veel kandidaten overdreven. Uiteindelijk zal de uitslag in verhouding wel hetzelfde blijven.

Stel je moet bij de vragen invullen in hoeverre deze van toepassing op jou is. Je vult dit in op een schaal van 1 tot 5. 1 is totaal niet van toepassing en 5 is heel erg van toepassing. Je krijgt te maken met een vraag die totaal niet van toepassing op jou is. Je zou dan 1 moeten invullen. Je kiest er voor om 2 in te vullen omdat je 1 toch te weinig vind. Bedenk dan dat andere kandidaten er ook een klein schepje bovenop gooien. Een andere kandidaat die werkelijk een 3 is op deze stelling vult misschien wel 4 in. de verhouding blijft dan hetzelfde.

Je sterke punten mag je mag natuurlijk wel benadrukken. Deze wil je ook tijdens andere onderdelen, zoals het rollenspel bijvoorbeeld, extra goed laten zien. Je bent namelijk nog wel jezelf als je je sterke kanten extra in het zonnetje zet. Zorg ervoor dat je van je zwakke punten geen sterke punten maakt tijdens de persoonlijkheidstest. Als je dit doet neem je jezelf niet meer als uitgangspunt en dan wordt het een ander verhaal.

Big five model

Assessmentbureaus maken vaak gebruik van het big five persoonlijkheidsmodel. De meeste persoonlijkheidsvragenlijsten zijn hierop gebaseerd.

Assessment oefenen

Wil jij na deze uitleg jezelf goed voorbereiden? Zorg ervoor dat je optimaal bent voorbereid en oefen behalve dit onderdeel ook alle andere onderdelen met de Assessment Training!

Assessment Oefenen