Medische keuring defensie

Medische keuring defensie

De medische keuring defensie is verplicht al je solliciteert naar een militaire functie. De medische keuring defensie moet positief zijn. Het is dus niet zomaar een simpele keuring, er hangt veel van de uitslag af. Wat moet je eigenlijk doen als je afgewezen wordt op de medische keuring defensie? Hoe zit het nou precies met de uitslag van deze keuring?

Assessment Oefenen

Geneeskundig onderzoek

De medische keuring defensie wordt ook wel het geneeskundig onderzoek genoemd. Voordat je de medische keuring ondergaat zul je eerst de voorafgaande onderzoeken met een positief advies afgerond moeten hebben. Wanneer hier sprake van is mag je door naar de medische keuring. De medische keuring bestaat uit allerlei verschillende onderdelen. Houd er rekening mee dat de keuring de hele dag in beslag zal nemen.

Medische keuring defensie uitslag

De uitslag van de medische keuring defensie wordt gegeven door een bedrijfsarts. Dit gebeurt nadat alle onderzoeken zijn verricht. De uitslag gaat over je geschiktheid als militair en de functie die je graag wilt. Het kan gebeuren dat de bedrijfsarts over onvoldoende medische informatie beschikt om de uitslag te kunnen bepalen. Is dit het geval dan zal je dossier medisch aangehouden worden. De uitslag kan pas worden gegeven als de bedrijfsarts over voldoende informatie beschikt om je medische geschiktheid te kunnen bepalen. Er zijn verschillende uitslagen mogelijk, namelijk:

Geschikt
(tijdelijk) ongeschikt
Geschikt onder voorwaarden

Assessment Oefenen

Als de uitslag ‘ongeschikt’ luidt ben je afgewezen. Uit de medische keuring defensie kan ook blijken dat je niet geschikt bent voor de functie waarop je gesolliciteerd hebt maar wel voor een andere militaire functie. In dit geval krijg je een persoonlijke begeleider. Samen met de begeleider zal je gaan kijken naar eventuele alternatieve functies.

Geldigheidsduur
De geldigheidsduur van de medische keuring hangt af van de resultaten maar is nooit langer geldig dan één jaar. Echter is de uitslag van sporttest maar een halfjaar geldig. Het kan gebeuren dat je voor je opkomst een blessure oploopt of een medische behandeling ondergaat. In dit geval verliest de uitslag zijn geldigheid.

Blokkeringsrecht

Je hebt het recht om zelf te bepalen of de uitslag van het medische keuring aan Defensie mag worden doorgegeven. Je zult hier eerst mee moeten instemmen voordat Defensie op de hoogte wordt gesteld over je uitslag. Je hebt dan ook het recht om als eerste de resultaten te bekijken van je medische keuring. Wanneer de uitslag van het medisch onderzoek defensie goed is, zul je waarschijnlijk geen reden hebben om de uitslag te blokkeren. Bij een negatieve uitslag kan dit anders liggen. Het gebeurt wel eens dat kandidaten er dan voor kiezen om de uitslag te blokkeren. Je hebt 10 werkdagen bedenktijd om de uitslag schriftelijk te blokkeren. In de brief die je krijgt staat uitgelegd hoe dit moet. Ben er wel bewust van dat de blokkering van de uitslag zal leiden tot het einde van het sollicitatietraject.

Afwijzing op grond van een medische bijzonderheid

Soms hebben kandidaten te maken met een medische bijzonderheid die wordt geconstateerd. Deze medische bijzonderheid kan naar oordeel van de bedrijfsarts een belemmering zijn voor het functioneren bij Defensie. Tijdens een gesprek zal de arts je goed uitleggen welke beperking hij heeft geconstateerd en waarom dit tot belemmering in het functioneren kan leiden. In dit geval zou het kunnen dat je de uitslag ‘(tijdelijke) afwijzing’ krijgt.

Assessment Oefenen