Discriminatie tijdens solliciteren

Discriminatie tijdens solliciteren

Discriminatie tijdens solliciteren is uit den boze. Helaas komt discriminatie tijdens solliciteren nog steeds voor. De sollicitatieprocedure kan een lang proces zijn. Helaas kan discriminatie tijdens solliciteren al beginnen bij het werver van kandidaten. Discriminatie gebeurt vaak ook onbewust, werkgevers stellen soms discriminerende functie-eisen. Discriminatie tijdens solliciteren kan op allerlei vlakken voorkomen. Denk bij discriminatie niet alleen de afkomst of geloofsuitingen. Discriminatie tijdens solliciteren kan ook betrekking hebben op leeftijd of geslacht. Een werkgever mag alleen eisen stellen die noodzakelijk zijn bij het uitoefenen van de functie. Soms werkt dit in je voordeel maar het kan ook in je nadeel werken. Het is voor een sollicitant al vervelend genoeg om afgewezen te worden, al helemaal als je wordt afgewezen om verkeerde redenen. Hierdoor kan de moet om verder te solliciteren ook aardig in de schoenen zakken.

Assessment Oefenen

Discriminatieverbod

Het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod zijn opgenomen in Artikel 1 van de Nederlands Grondwet. Het gelijkheidsbeginsel houdt in dat je mensen gelijk moet behandelen in gelijke gevallen. Het discriminatieverbod houdt in dat je mensen niet mag discrimineren op wat dan ook. Denk bijvoorbeeld aan discriminatie op grond van ras, politieke voorkeuren, geslacht, geloofsovertuiging of levensovertuiging.

Het is voor de werkgever dus verboden om onderscheidt te maken tussen mensen op wat voor grond dan ook, tenzij dit in het belang van de functie is.

Discriminatie tijdens solliciteren

Natuurlijke is iedere sollicitant anders, iedereen is uniek. De verschillen zitten in persoonlijke kenmerken zoals de interesses van de sollicitant, de werkervaring of opleiding. Ook heeft iedere sollicitant een andere uitstraling. Deze verschillen zijn niet opgenomen in de gelijkbehandelingswet. Deze factoren kunnen belangrijk zijn bij het uitoefenen van de functie. Voor een verkoper bijvoorbeeld is een goede uitstraling belangrijk. Een werkgever mag in dit geval sollicitanten selecteren op hun uitstraling.

Er zijn ook andere factoren waardoor sollicitanten van elkaar verschillen waarop de werkgever geen onderscheid mag maken. Onderscheid maken op basis van de volgende kenmerken is volgens de gelijkebehandelingswet verboden:

 • Afkomst en nationaliteit
 • Discriminatie tijdens solliciteren
 • Discriminatie vissen
 • Godsdienst en levensovertuiging
 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Burgerlijke staat
 • Politieke overtuiging
 • Handicap en chronische ziekte
 • Hetero of homoseksuele gerichtheid
 • Vast of tijdelijke arbeidscontract
 • Voltijd of deeltijd werken

Helaas gebeurt het nog steeds dat werkgever onderscheidt maken op een van de bovenstaande kenmerken terwijl deze niet relevant zijn voor de functie. Meer informatie hierover lees je hier. http://www.wervingenselectiegids.nl/discriminatie-thema-s

Een voorbeeld van discriminatie op grond van afkomst: een Marokkaanse vrouw solliciteert op een functie waarvoor zij de juiste opleiding heeft afgerond en waarvoor zij over de juiste werkervaring beschikt. Ze wordt niet afgewezen en niet uitgenodigd voor een gesprek. De vrouw stuurt nog een

sollicitatie naar het bedrijf. De sollicitatiebrief en haar cv zijn nagenoeg gelijk aan elkaar. Het grootste verschil is dat ze nu een Nederlandse naam gebruikt. Verder staan dezelfde opleiding en werkervaring vermeld. De Marokkaanse vrouw wordt nu wel uitgenodigd voor een gesprek.

Positieve discriminatie

Positieve discriminatie, ook wel voorkeursbeleid genoemd, is een ander verhaal. De werkgever kan dan de voorkeur geven aan bepaalde sollicitanten omdat deze groep onvoldoende vertegenwoordigt is. Wat houdt positieve discriminatie dan precies in?

man vs vrouw

Denk hierbij aan bijvoorbeeld een bepaalde functie in het bedrijf waarbij het overgrote deel man is. Er zijn veel meer mannen werkzaam in deze functie dan vrouwen. Als er twee geschikte sollicitanten zijn waarvan één man is en de ander vrouw. Dan mag de werkgever de voorkeur geven aan de vrouw.

Echter is het niet verplicht voor de werkgever om in deze situatie de voorkeur aan de vrouw te geven. Positieve discriminatie wil dus niet zeggen dat deze groepen automatisch voorrang krijgen. De werkgever mag in deze situatie dus niet bij voorbaat alle mannen die solliciteren op de functie uitsluiten.

Onderscheid maken tijdens solliciteren

Soms mag de werkgever wel onderscheid maken tussen kandidaten. Dit is dan wel in het belang van de functie. De functie moet dan door een bepaald persoon worden uitgeoefend. Een voorbeeld hiervan is acteerrol. Het personage moet bijvoorbeeld een vrouw met een donkere huidskleur zijn. De werkgever zal dan alleen kandidaten selecteren die aan deze eisen voldoen.

Assessment Oefenen

Een andere voorbeeld is voor een campagne van kleding. Kleding kan gericht zijn op een bepaalde groep mensen. Denk bijvoorbeeld aan kinderkleding. Om hier reclame voor te maken zal de werkgever op zoek gaan naar kinderen die de kleren kunnen showen. Of een kledinglijn die zich enkel richt op mannen. Het is dan niet vreemd dat je als vrouw geen kans maakt om deze kleding te showen.

Tips

Als je afgewezen wordt hoeft dit niet perse om verkeerde redenen te zijn, het kan zomaar zijn dat een andere kandidaat net wat meer ervaring had en daardoor meer geschikt was. Maar wat is dit nou niet het geval is. Hier volgen enkele tips over wat je kunt doen als je het gevoel hebt dat je om verkeerde redenen bent afgewezen.

Vraag waarom je bent afgewezen
Het is niet raar om te vragen waarom je bent afgewezen. Vraag dit wel op een neutrale manier en niet op een manier van ‘ben ik afgewezen vanwege mijn politieke voorkeuren?’ Meestal krijg je een brief of mail waarin wordt uitgelegd waarom je bent afgewezen, soms wordt je gebeld. Als er een telefoonnummer in de mail staat vermeld is het verstandig om te bellen.

Het kan zijn dat je terecht bent afgewezen, dit zul je merken aan wat de persoon aan de telefoon zegt. Heb je het gevoel dat dit niet het geval is, vraag dan verder. Je zult in dit geval voornamelijk algemene antwoorden krijgen. Het is belangrijk dat je doorvraagt naar gerichte feedback. Blijf overigens geen uur aan de telefoon! Dit komt opdringerig over, houd het bij een gesprek van ongeveer 5 minuten.

Aangifte doen

Als je afgewezen bent om verkeerde redenen kun je aangifte doen van discriminatie.

Laat je niet tegenhouden om verder te solliciteren. Het is natuurlijk heel erg om gediscrimineerd te worden maar laat dit je niet tegenhouden!

Discriminatie tijdens solliciteren
zet een streep door discriminatie

Perry kroes heeft een zeer effectieve methode ontwikkeld om sollicitatie brieven te schrijven. Ondertussen heeft hij hier al duizenden mee geholpen.

In de afgelopen zes jaar heeft hij uitgebreid kunnen testen welke sollicitatiemethodes goed werken en welke niet. In het sollicitatiebriefhandboek vind je de formule die hij door de jaren heen heb ontwikkeld om effectieve brief te schrijven.

Deze methode is inmiddels al beproefd door meer dan 2000 werkzoekenden en loopbaancoaches in Nederland.

Bekijk hier direct zijn sollicitatiemethodes :

Sollicitatiebriefhandboek risicovrij uitproberen

Assessment Oefenen