Solliciteren bij Heineken

Solliciteren bij Heineken

Heineken is populair bedrijf, ook bij studenten die een stage plaats zoeken. Heineken is actief in de bier- en drankensector. Het bedrijf is een Nederlandse multinational en in meer dan 178 landen actief. Bij Heineken werken meer dan 80.933 werknemers, het behoort tot de grootster brouwerijen van de wereld. Er zijn meer dan 140 brouwerijen waar de productie plaats vind. Als je wilt solliciteren bij Heineken zul je een bepaalde sollicitatieprocedure moeten doorlopen. Solliciteren bij Heineken begint met het reageren op een vacature. Je stuurt je cv en je motivatiebrief waarin je aangeeft waarom je graag bij Heineken wilt werken. Wil jij solliciteren bij Heineken? Lees hier meer over wat je te wachten staat.

Assessment Oefenen

Sollicitatieprocedure Heineken

Solliciteren bij Heineken betekent dat je de gehele sollicitatieprocedure dient te doorlopen. De sollicitatieprocedure bij Heineken bestaat uit verschillende stappen. Het begint bij jouw CV en motivatiebrief. Op basis daarvan wordt je wel of niet uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De sollicitatieprocedure bestaat uit de volgende stappen:

  • Het sollicitatiegesprek
  • Pre-employment onderzoek

Het sollicitatiegesprek

Je wordt alleen uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek als er genoeg aanknopingspunten in jouw cv en motivatie zijn met de Solliciteren bij Heinekenvacature waar je op solliciteert. Jouw cv en motivatie moeten dus zo goed zijn dat je een uitnodiging weet te bemachtigen voor het sollicitatiegesprek. Als je een uitnodiging hebt ontvangen krijg je informatie over de datum, tijd en locatie van het sollicitatiegesprek. Verder dien je ook nog je contactgegevens in te vullen op een informatieformulier, meestal elektronisch. Als het eerste gesprek goed is verlopen zal je uitgenodigd worden voor een tweede sollicitatiegesprek. Tijdens het eerste of het tweede gesprek maak je al kennis met je toekomstige manager. Het kan zijn dat je een assessment moet afleggen als onderdeel van de procedure als je wilt solliciteren bij Heineken. Een arbeidsvoorwaardengesprek is het einde van de sollicitatieprocedure.

In de vacaturetekst kun je terug vinden welke competenties vereist zijn voor de functie waar je op solliciteert. Ga van te voren na of jij beschikt over deze competenties. Bedenk ook voorbeelden waaruit dit blijkt zodat je goed voorbereid bent als hier tijdens het sollicitatiegesprek naar gevraagd wordt. Heineken heeft 3 kerncompetenties: ondernemerschap, samenwerken en resultaatgerichtheid.

Assessment Oefenen

Tip
In de sollicitatiegesprekken wordt altijd gebruik gemaakt van de STAR-methoden. Dit is een erg handige interviewtechniek. STAR staat voor Situatie, Taak, Actie, Resultaat. Met deze methode kun je concrete voorbeelden geven. Hierdoor wordt er een goed inzicht verkregen in hoe jij omgaat met bepaalde situaties. Ook kun je hiermee duidelijk maken waarom jij wel of niet over een bepaalde competentie beschikt.

Verder moet je een ingevuld en ondertekend informatieformulier meenemen. Heineken kan ook nog vragen naar andere documenten zoals: diploma’s en cijferlijsten, getuigschriften, een of meer geldige identiteitsdocumenten, een verklaring van goed gedrag. Deze documenten zullen door Heineken worden gecontroleerd op volledigheid en echtheid. Eventuele referenties worden ook nagegaan.

Pre-employment onderzoek

Een nader onderzoek is niet nodig bij iedere functies, bij enkele functies is een pre-employment onderzoek wel noodzakelijk. Tijdens dit onderzoek wordt je integriteit in relatie tot de functie

getoetst. Het onderzoek zal niet door Heineken zelf worden uitgevoerd. Dit wordt overgelaten aan een externe partij. Heineken besluit uiteindelijk wel of je voldoet aan de eisen. Als dit onderzoek deel uit maakt van de procedure dien je mee te werken. Zo niet dan is eindigt het hier voor jou.

Solliciteren bij Heineken

In het onderstaande filmpje zie je 3 verschillende sollicitanten die te maken krijgen met een sollicitatiegesprek waar ze totaal niet op gerekend hadden. Omdat vrijwel alle gesprekken hetzelfde zijn besloot Heineken om het een keer anders te doen. Er wordt gekeken hoe de sollicitanten met deze onverwachte, vreemde situaties omgaan. Solliciteren bij Heineken

Het begint bij binnenkomst, de sollicitant wordt bij de hand meegenomen naar de kamer waar het gesprek plaatsvindt. Vervolgens wordt de persoon met wie het gesprek gevoerd wordt onwel en valt op de grond. Tot slot gaat er een alarm af en arriveert de brandweer. Iemand staat op het dak en moet hier vanaf springen. Er wordt gekeken welke sollicitant zo behulpzaam is dat hij of zij de brandweer te hulp schiet.

Afwijzing sollicitatie

Je komt niet altijd in aanmerking voor de vacature waar je op solliciteert. Als dit het geval is zal Heineken om je toestemmingSolliciteren bij Heineken vragen om jouw cv in portefeuille te houden. Als er in de toekomst een vacature vrijkomt waarvoor jij wel in aanmerking komt, zal Heineken contact met jou opnemen. Als Heineken het besluit heeft genomen dat je niet in aanmerking komt, wordt je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. De reden van jouw afwijzing probeert Heineken zo goed mogelijk te motiveren zodat jij precies weet waarom je bent afgewezen, geen standaard afwijzingsbrief dus. Als je hebt meegewerkt aan een pre-employment onderzoek zullen je resultaten binnen 4 weken worden vernietigd.

Sollicitatieprocedure stage

Heineken is een populaire plek om stage te lopen. Als jij hier graag stage wilt lopen moet je ook solliciteren bij Heineken, maar dan naar een stage plek. Net als bij de sollicitatie voor een baan stuur je als eerst je cv en motivatiebrief op. Bij voldoende aanknopingspunten wordt je uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Het sollicitatiegesprek voer je met je toekomstige begeleider en ook hier zal gebruik gemaakt worden van de STAR methode. De kerncompetenties zijn voor een stagiair hetzelfde, namelijk: ondernemerschap, samenwerken en resultaatgerichtheid.

Naar het sollicitatiegesprek neem je een ingevuld en ondertekend informatieformulier mee. Verder kan er ook nog worden gevraagd naar originele stukken van een of meerdere geldige identiteitsdocumenten.

Net zoals bij het solliciteren naar een baan kan je ook worden afgewezen voor een stageplek. Heineken wil ook dan graag jouw cv in portefeuille houden, alleen als jij hier zelf toestemming voor geeft. Als er in de toekomst een stageplek vrijkomt die bij jou aansluit, zal Heineken contact met je opnemen.

Perry kroes heeft een zeer effectieve methode ontwikkeld om sollicitatie brieven te schrijven. Ondertussen heeft hij hier al duizenden mee geholpen.

In de afgelopen zes jaar heeft hij uitgebreid kunnen testen welke sollicitatiemethodes goed werken en welke niet. In het sollicitatiebriefhandboek vind je de formule die hij door de jaren heen heb ontwikkeld om effectieve brief te schrijven.

Deze methode is inmiddels al beproefd door meer dan 2000 werkzoekenden en loopbaancoaches in Nederland.

Assessment Oefenen