Wat betekent assessment

Wat betekent assessment doen nou eigenlijk? Bedrijven maken steeds vaker gebruik van het assessment om de juiste kandidaat te kunnen selecteren. Het assessment bestaat uit verschillende instrumenten. Hierdoor is het assessment een goede voorspeller voor de werkgever in het presteren van de toekomstige werknemer. Maar wat betekent assessment doen voor jou? Er zijn een hoop mensen die niet precies weten wat ze kunnen verwachten. Je krijgt immers met heel wat onderdelen te maken. Gelukkig is er op internet veel informatie te vinden over het assessment en ook hoe je jezelf hier het beste op voor kunt bereiden, want dat is natuurlijk ook heel belangrijk!

Assessment Oefenen

Assessment test

De assessment test wordt in een wat later stadium van de sollicitatieprocedure ingezet. Het zou een bedrijf te veel geld en tijd Wat betekent assessment?kosten om iedere sollicitant een assessment te laten doen. Op één vacature kunnen namelijk tientallen mensen solliciteren. Het assessment wordt daarom aan een selecte groep aangeboden. Als je assessment mag doen kun je dus in ieder geval al zeggen dat je in de smaak valt bij de werkgever.

De resultaten van de assessment test helpen de werkgever om de juiste keuze te maken uit de selecte groep sollicitanten. Het assessment is een goede voorspeller van hoe een sollicitant in de toekomst zal functioneren. Voor de werkgever is het belangrijk dat hij meteen de juiste persoon aanneemt. Op basis van enkel wat gesprekjes kan een sollicitant zeggen wat hij of zij wil. Je kunt je heel anders voordoen dan je daadwerkelijk bent. Het assessment is daarom ideaal voor werkgevers.

Assessment instrumenten

Om een zo nauwkeurig resultaat te geven bestaat het assessment uit verschillende onderdelen. Je krijgt te maken met een persoonlijkheidstest, een competentietest, de capaciteitentest en praktijksimulaties.

Persoonlijkheidstest

De persoonlijkheidstest wordt gebruikt om jouw individuele eigenschappen in kaart te brengen. De test wordt afgenomen in de vorm van een vragenlijst die je op de computer invult. Je krijgt verschillende stellingen / vragen, waarbij jij aan moet geven in hoeverre deze betrekking heeft op jou. De uitslag geeft de werkgever inzicht in jouw persoonlijkheidsprofiel en zal worden vergeleken met het profiel dat de werkgever voor ogen heeft.De vragenlijst bestaat uit stellingen die erg veel op elkaar lijken. Iedere stelling heeft een achterliggende eigenschap. Je kunt stellingen verwachten zoals: ‘ik spreek op feestjes veel verschillende mensen’ of ‘ik heb moeite om aan werkzaamheden te beginnen’. Je moet dus niet rechtstreeks aangeven of jij wel of niet over een eigenschap beschikt. Het is dus best lastig om in te schatten wat je precies kunt verwachten. Wij hebben 70 stellingen op een rij gezet die jij kunt verwachten in de vragenlijst. Klik hier voor de persoonlijkheidsvragenlijst.

Competentietest

Voor de competentietest geldt hetzelfde als voor de persoonlijkheidstest. Je krijgt een hoop verschillende stellingen die op elkaar lijken waarbij jij moet aangeven in hoeverre de stelling van toepassing op jou is. De persoonlijkheidstest en competentietest zijn vaak niet de meest favoriete onderdelen van kandidaten. De testen kunnen lang duren en je moet bij iedere stelling hetzelfde doen. Afhankelijk van de werkgever moet je één of meerdere vragenlijsten invullen.

Assessment Oefenen

Capaciteitentest

Wat betekent assessment?De capaciteitentest bestaat uit verschillende intelligentietesten. De test wordt ingezet zodat de werkgever een inzicht krijgt in jouw intellectuele vaardigheden. De verschillende onderdelen gaan over verschillende onderwerpen. Zo wordt er inzicht verkregen in verschillende stukjes van jouw intellectuele vaardigheden. Je maakt de capaciteitentest op de computer en de testen zijn altijd multiple choiche. Een belangrijk punt om te weten is dat alle testen tijdsgebonden zijn. Je kunt dus niet lekker op je gemak de testen maken. Omdat je in sommige onderdelen beter zult zijn dan in andere onderdelen is het belangrijk dat je goede voorbereidingen treft. Gelukkig is de capaciteitentest heel goed voor te bereiden.Je kunt de capaciteitentest het beste voorbereiden door alle testen te oefenen en dit te blijven herhalen. Door te oefenen ga je namelijk inzien hoe je naar de vraagstukken moet kijken en hoe je ze het beste op kunt lossen.
De populairste onderdelen van de capaciteitentest zijn: cijferreeksen, analogieën en figuurreeksen. Je hebt nog veel meer onderdelen die in de capaciteitentest kunnen zitten. Bij cijferreeksen krijg je een reeks cijfers die elkaar logischerwijs opvolgen. Er ontbreekt één cijfer die jij moet invullen. Hiervoor moet je eerst het verband ontdekken tussen de gegeven cijfers. Hetzelfde geldt voor figuurreeksen, maar dan met figuren in plaats van cijfers. Er worden wel verschillende vaardigheden gemeten. Bij analogieën gaat het juist weer om verbanden tussen begrippen te ontdekken.

Praktijksimulaties

praktijksimulaties zijn rollenspellen die in alle vormen en varianten voorkomen. Waar jij mee te maken krijgt is natuurlijk afhankelijk van de functie waar je op solliciteert. Je kunt te maken krijgen met de postbakoefening, groepsopdracht, fact finding opdracht of het rollenspel.

Assessment voordelen

Het assessment is niet alleen voordelig voor de werkgever, voor jou zijn er ook wat voordelen. Zelfs als je niet uitgekozen wordt voor de functie zijn er nog wat voordelen voor jou als je aan assessment hebt gedaan. Mijn advies is in ieder geval om altijd assessment te doen als je hier de kans voor krijgt.

Wat betekent assessment? Als je assessment doet krijg je hele betrouwbare resultaten. Je kunt kijken of er bepaalde punten zijn waarop jij jezelf overschat of juist onderschat. Met de resultaten kun je dus een realistischer zelfbeeld creëren. Je kunt kijken wat eventuele leerpunten zijn voor jou. Je krijgt dankzij het assessment een betere zelfkennis.

Je kunt de resultaten van het assessment als een loopbaanadvies gebruiken. De resultaten geven ook ontwikkelpunten. Je bespreekt de resultaten overigens altijd met een psycholoog die jou ook adviseert in de mogelijkheden. Ook al heb je de baan misschien niet gekregen, je bent wel wijzer geworden over jezelf en hebt gratis advies gekregen.

Een ander voordeel is dat het assessment veel objectiever is dan alleen een gesprek met de werkgever. Je hebt niet te maken met bijvoorbeeld vooroordelen. Van een werkgever wordt ook verwacht dat hij tijdens een sollicitatiegesprek zo objectief mogelijk is. Maar we blijven toch mensen en laten ons (onbewust) door allerlei dingen beïnvloeden.

Assessment Oefenen